Mapy zdravotního stavu lesů z družicových snímků

Mapy zdravotního stavu lesů jsou vytvářeny vyhodnocením družicových snímků ve viditelné a infračervené spektrální oblasti slunečního záření odraženého od zemského povrchu (radiance a reflektance). Pro tyto účely se používají zejména snímky ze skenerů na družicích LANDSAT, SPOT, IRS a dalších. Např. snímek z družice Landsat 8 zachycuje území přibližně 190 x 200 km v 11 pásmech v oblasti viditelného, infračerveného a tepelného záření s rozlišením 15, 30 a 60 m podle příslušného spektrálního pásma. Interval snímkování je 16 dní.
Mapy zdravotního stavu lesů se využívají pro monitoring lesních porostů jako jeden ze zdrojů informací o stavu lesů a jejich vývoji. Předností této metody je získání informací z rozsáhlého území k jednomu datu, plošně jednotné vyhodnocení a zachycení komplexního výsledného obrazu zdravotního stavu lesů. Družicové snímkování umožňuje reálně provádět roční monitoring na přibližně 70-90% plochy ČR s rozlišením 30 m v území. Metoda má své podmínky použitelnosti a omezení.