Infračervený index lesa

Poškození a mortalita lesních porostů

Defoliace a mortalita jehličnatých porostů

Vývoj poškození a mortality jehličnatých porostů

Ohrožení jehličnatých porostů

Trend vývoje poškození a mortality jehličnatých porostů

Dynamika poškození a mortality lesních porostů

Mapy zdravotního stavu lesů ČR z družicových snímků

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů